הקמה, פיתוח וניהול פורטל התצפיות
גלוקאד (ישראל פאר)
ישראל פאר                מדע אזרחי
אגף שימור סביבה וטבע
נירית לביא-אלון           מוזיאון הטבע ע״ש שטיינהרדט
אוניברסיטת תל אביב
               :תודות
תודה לצלמים
Sponsored & Developement by: Israel Peer, GlueCAD – Biodiversity IT      @2012