למאגר צמחים מושכי פרפרים
ישראל פאר

ישראל פאר

ביצה - זנב סנונית נאה
צילום: איתמר יפעת
הזחל
צילום: שלמה יונה
הגולם
צילום: עוז ריטנר
הגולם
צילום: עוז בן יהודה
פרפר-זנב סנונית נאה
צילום: גיא אנושי
פרפר-זנב סנונית נאה
צילום: עוז בן יהודה