יישומי מאגר תצפיות הפרפרים של ישראל

(גע בקישור לפתיחה)
קישור
ליישום
הסבר נושא
אתר/מאגר תצפיות הפרפרים פורטל תכנית הניטור
מרכז ההדרכה למנטרים ספריית ההדרכה
גלריות עם היכן ומתי רשימת פרפרי ישראל
תצפיות אקראיות-גרף יומי גרף כמות דיווחים יומית
מפה ותצפיות בנתיב טיול הפרפרים שלי
עזור לי לזהות הזמנה לעזרה בזיהוי
מסלולי סקרים מפת מסלולים ותצפיות
מפה ארצית קהילתית מפת מסלולי הניטור
התקנת אפליקציות
דיווח תצפית אקראית "ראיתי פרפר"
ניטור שיטתי במסלול/גינה "ניטור פרפרים"
לשימוש המתנדבים בסקרים "סקר פרפרים נדירים"
יישום מקוון , גם עבור אייפון "הפרפרים שראיתי "
@Israel Pe'er, GlueCAD-Biodiversity IT