BMS-IL the Israeli Butterfly Monitoring Scheme

תוכנית הניטור הלאומית לחקר והגנת הפרפרים בישראל


תוכנית הניטור הלאומית של פרפרים בישראל הינה פרויקט מדע אזרחי - מדע-קהילה - במהותו ובמיטבו המבוסס על פעילות של מתנדבים מכל רחבי הארץ , לאיסוף שיטתי של נתונים על מצב הפרפרים.
התוכנית הושקה ב-2009 ע"י חברי אגודת חובבי הפרפרים במטרה לאסוף מידע על מצב הפרפרים ומצב הטבע בכלל בישראל כדי לאפשר לימוד, ניתוח וסיוע מדעי לקבלת החלטות מושכלות על דרכי פעולה למניעה של נזקים שנגרמים בידי אדם ויוצרים את מה שמזוהה כיום כמשבר העולמי של היכחדות מיני בעלי חיים וצמחים.
הפרפרים הוכרו כסמן ביולוגי (ביו-אינדיקאטור) יעיל ומהיר לזיהוי שינויים אקולוגיים וזאת עקב רגישותם הנובעת מתלותם ויחסיהם המיוחדים עם עולם הצומח והחרקים. ניטור הפרפרים הוא כלי מעקב לזיהוי ירידה בכמות או במגוון או העלמות של מינים של פרפרים דבר שמעיד על התרחשות או תוצאה של נזק אקולוגי, "מה שטוב לפרפרים, טוב לנו (דובי בנימיני)".
פורטל ומאגר תצפיות הפרפרים פותח ומנוהל על ידי חברת גלוקאד (ישראל פאר) מאז 2012 ופועל בשיתוף פעולה עם אגודת חובב הפרפרים בישראל. יועץ מדעי לפורטל לתכנית הניטור ד"ר גיא פאר

התוכנית הלאומית מנהלת ומתעדת מספר מערכות ניטור של פרפרים


ניטור שיטתי :

הניטור השיטתי מבוסס על תצפיות במסלולים קבועים. הושק בישראל באפריל 2009 ע"י אנשי אגודת חובבי הפרפרים בישראל ובהנחיית ד"ר רחלי שוורץ-צחור, ד"ר גיא פאר, ודובי בנימיני (נשיא העמותה, חוקר פרפרי ומחבר ספרי 'מדריך הפרפרים בישראל' ו'גינת הפרפרים ' ).
ניטור שיטתי מאפשר מעקב אחר שינויים והוא מבוצע על ידי מתנדבים המבקרים בקביעות באתרים שנבחרו וסומנו לכך. התצפיות נעשות על פי פרוטוקול "שיטת פולארד" המבוססת על רישום מלא של כל הפרפרים הנצפים, בטווח נתון, תוך כדי הליכה בקצב איטי, לאורך מסלול קבוע, במרווחי זמן קבועים (בישראל פעמיים בחודש), כל שנה. ככל שירבו מספר אתרי ומתנדבי הניטור ויצטברו שנות הדיגום כך יגדל ערכו המדעי של המידע ויכולתו לשמש לניתוח וזיהוי שינויים אקולוגיים.
מתנדבים הולכים כיום פעמיים בחודש (כחצי שעה) ביותר מ- 100 מסלולי ניטור בפריסה ארצית מן הגולן ועד אילת. מערך הניטור מלווה על ידי 3 רכזים אזוריים ורכז ניטור ארצי. כל התצפיות מדווחות לפורטל/מאגר תצפיות הפרפרים של תוכנית הניטור ועוברות בדיקות אימות ע"י מומחה לפני אישורן.
 ניטור אקראי (ספוראדי)


ניטור אקראי מבוסס על דיווחים של חובבי פרפרים וחובבי טבע מכל מקום בארץ הנרשמים במאגר הנתונים של פורטל תוכנית הניטור. מן הנתונים הנאגרים בפורטל אנו לומדים על מפות התפוצה של כל מיני הפרפרים בארץ, על תקופות המעוף (פנולוגיה) שלהם ועל מידת נוכחותם או חסרונם של מיני הפרפרים בסביבתנו.
הפורטל האינטרנטי פתוח לציבור הרחב, מספק ממשקים להקלדת נתוני התצפיות ומאפשר לראות מתי והיכן נצפו הפרפרים בכל פינה בארצנו החל משנת 1890 . דיווחים הולכים ורבים למאגר נעשים כיום בעזרת האפליקציה "ראיתי פרפר" החופשית להורדה בחנות-גוגל.

 • אפליקציית "ראיתי פרפר" (I Saw a Butterfly) להורדה בחנות-גוגל, פותחה ע"י ישראל פאר במסגרת השתתפותה של גלוקאד בפרויקט האיחוד האירופי לבניית הפורטל האירופי של תצפיות המגוון הביולוגי EU BON .
 • ניטור פרפרים נדירים


  ב- 2009 הוכרזו 14 מיני פרפרים כ"ערכי טבע מוגנים" בישראל. אגודת חובבי הפרפרים ותוכנית הניטור הלאומית פועלים לקידום סקרים שנתיים תוך מתן דגש על ארבעה מינים חשובים:
  כחליל הקדד, כחליל הגליל, נמפית הקוציץ וכחליל הקרקש.
  לתמיכה בסקרים פותחו על ידי חב' גלוקאד שתי אפליקציות.

  קבוצת האגודה בפייסבוק


  קבוצת "אגודת חובבי הפרפרים" ומנוהלת ע"י ארז סימון וכוללת מעל 2000 חברים אשר משתפים בה צילומים, דיווחים וחוויות אישיות. החברים נעזרים במומחי האגודה לאימות וזיהוי מינים. בקבוצה זו מתפרסמות גם הודעות מטעם האגודה לקהל המנטרים והחובבים.

  קהילות/קבוצות מנטרים אקטיביות


  החל מ-2015 פועלת תוכנית הניטור במתווה חדש של גיוס , הקמה, הכשרה ותמיכה בקהילות –ניטור המעוניינות לקדם ערכי שמירת טבע, חינוך ומעורבות סביבתית חברתית באמצעות ניטור הפרפרים.
  מתווה גיוס המתנדבים על פי "מודל הקהילות" נועד לאפשר הגדלה והרחבה של מערך הניטור תוך יצירה במקביל של תשתית מימון תומכת. המימון – ל"השתתפות בהוצאות" מגיע מרשויות כגון מועצות עירוניות, אזוריות וערים שבהם פועלות קהילות של חובבי טבע השואפים לפעילות למען הגנה על המגוון הביולוגי בסביבתם.
  קהילות חדשות מצטרפות כל העת וכוללות כיום את:
  רמת-מנשה (שת"פ עם מועצה אזורית מגידו)
  מודיעין (בתמיכת החברה להגנת הטבע)
  כפר-סבא (סיירת הטבע בתמיכת העירייה)
  נתניה (אגף חינוך סביבתי ואקולוגית העירייה – אביב אבישר)
  בית הספר הריאלי בחיפה (בתמיכת גן החיות הלימודי)
  קבוצת בתי הספר בתוכנית מ.ל.ל (בתמיכת אגף החינוך עיריית חיפה)

  כיצד מכשירים קהילת ניטור ומה מקבלת כל קהילה:
  בשלב ההקמה, מקבלת כל קהילה שתי הרצאות: הרצאת אחת רחבה ומרתקת ע"י מומחה פרפרים וסדנת הדרכה הכוללת ניטור מודרך במסלול בשדה וכוללת לימוד שיטות זיהוי, שיטת הניטור ורישום נתוני התצפיות לפורטל.
  תכנון ומיפוי המסלולים לכל חברי הקבוצה נעשה ע"י רכזי הניטור הארצי (רצוי בשיתוף עם אקולוג מקומי ).
  כל קהילה מקבלת את רשימת פרפרי האזור לפי תקופות, סיוע טכני ומדעי לכל השנה, עזרה בזיהוי וגם אפשרות ל"פינת הקהילה" באתר תוכנית הניטור.

  Top