BMS-IL the Israeli Butterfly Monitoring Scheme

תכנית הניטור לחקר והגנת הפרפרים בישראל


תכנית הניטור הלאומית של פרפרים בישראל הינה מיזם מדע אזרחי - מדע-קהילה - במהותו ובמיטבו המבוסס על פעילות של מתנדבים מכל רחבי הארץ, לאיסוף שיטתי של נתונים על מצב הפרפרים.
התוכנית הושקה ב-2009 ע"י חברי אגודת חובבי הפרפרים במטרה לאסוף מידע על מצב הפרפרים ומצב הטבע בכלל בישראל כדי לאפשר לימוד, ניתוח וסיוע מדעי לקבלת החלטות מושכלות על דרכי פעולה למניעה של נזקים שנגרמים בידי אדם ויוצרים את מה שמזוהה כיום כמשבר העולמי של היכחדות חמורה של מיני בעלי חיים וצמחי רבים כל כך.
הפרפרים הוכרו כסמן ביולוגי (ביו-אינדיקאטור) יעיל ומהיר לזיהוי שינויים אקולוגיים וזאת עקב רגישותם הנובעת מתלותם ויחסיהם המיוחדים עם עולם הצומח והחרקים. ניטור הפרפרים הוא כלי מעקב לזיהוי ירידה בכמות או במגוון או העלמות של מינים של פרפרים דבר שמעיד על התרחשות או תוצאה של נזק אקולוגי.
מידע שמתועד באופן מדעי מאפשר יישום של ניתוח להפקת תובנות ולמטרה זו נדרשת תשתית טכנולוגית מתאימה. למטרה זו הוקם הפורטל ומאגר נתוני תצפיות הפרפרים אשר נתרם, פותח ומנוהל על ידי ישראל פאר (חברת גלוקאד ) מאז 2012 ומספק כיום את כל שירותי התשתיות הטכנולוגיות עבור תכנית הניטור ובכלל זה את האפליקציות אשר בעזרתן נעשה התיעוד של כלל התצפיות.

תכנית הניטור מנהלת ומתעדת מספר מערכות ניטור של פרפרים :


ניטור שיטתי - במסלול קבוע או בגינההניטור השיטתי מבוסס על תצפיות במסלולים קבועים. הושק בישראל באפריל 2009 ע"י אנשי אגודת חובבי הפרפרים בישראל ביוזמתם של ד"ר רחלי שוורץ-צחור, ד"ר גיא פאר ודובי בנימיני (יושב ראש האגודה, חוקר ומחבר ספרי פרפרים ובכללם "מדריך הפרפרים בישראל' ו"גינת הפרפרים").
ניטור שיטתי מאפשר מעקב אחר שינויים והוא מבוצע על ידי מתנדבים המבקרים בקביעות באתרים שנבחרו וסומנו לכך. התצפיות נעשות על פי פרוטוקול "שיטת פולארד" המבוססת על רישום מלא של כל הפרפרים הנצפים, בטווח נתון, תוך כדי הליכה בקצב איטי, לאורך מסלול קבוע, במרווחי זמן קבועים (בישראל פעמיים בחודש), לאורך כל השנה. ככל שירבו מספר אתרי ומתנדבי הניטור ויצטברו שנות הדיגום כך יגדל ערכו המדעי של המידע ויכולתו לשמש לניתוח וזיהוי שינויים אקולוגיים.
החל משנת הניטור 2019 יושמה והוטמעה שיטת ניטור נוספת "ניטור גינות/גנים ציבוריים" אשר נהוגה כבר מספר שנים במספר מדינות באירופה.

קישורים:
אפליקציית "ניטור פרפרים"
מפה ארצית של מסלול /אתרי הניטור
טופס תיעוד לתצפית במסלול

ניטור אקראי (ספוראדי) :


ניטור אקראי מבוסס על דיווחים של חובבי פרפרים וחובבי טבע מכל מקום בארץ הנרשמים במאגר הנתונים של פורטל תוכנית הניטור. מן הנתונים הנאגרים בפורטל אנו לומדים על מפות התפוצה של כל מיני הפרפרים בארץ, על תקופות המעוף (פנולוגיה) שלהם ועל מידת נוכחותם או חסרונם של מיני הפרפרים בסביבתנו.
הפורטל האינטרנטי פתוח לציבור הרחב, מספק ממשקים להקלדת נתוני התצפיות ומאפשר לראות מתי והיכן התקבלו דיווחים מצפייה בפרפרים בכל פינה בארצנו.
מירב דיווחי תצפיות למאגר נעשים כיום בעזרת האפליקציה "ראיתי פרפר" החופשית להורדה בחנות-גוגל.
האפליקציה פותחה ע"י ישראל פאר במסגרת השתתפותה של גלוקאד בפרויקט האיחוד האירופי לבניית הפורטל האירופי של תצפיות המגוון הביולוגי (EU BON )
קישורים:
אפליקצייה "ראיתי פרפר" להורדה בחנות גוגל
"הפרפרים שראיתי" קישור לטופס דיווח אנטרנטי (מקוון)

סקרי פרפרים נדיריםב- 2009 הוכרזו 14 מיני פרפרים כ"ערכי טבע מוגנים" בישראל, אולם מיעוט המידע על מצבם הקשה על הגנתם.
מאות מתנדבים מכל הארץ נענו לקריאה והשתתפו בסקרי מינים נדירים בבתי הגידול שלהם במהלך השנים האחרונות. יוזמה של אגודת חובבי הפרפרים בפרויקט תכנית הניטור בסיוע 'רשות הטבע והגנים' ו'החברה להגנת הטבע'.
תיעוד רציף ומפורט של תוואי מסלולי הסריקה ונתוני הספירה נשלח מן השטח אל פורטל תצפיות-הפרפרים בעזרת אפליקצייה ייעודית אשר בה ישתמש כל משתתף.
ניתוח הנתונים ודוחות הסקרים נעשה בידי הצוות המדעי של תכנית הניטור וישמשו כמידע לרשויות לצורך נקיטת צעדים להגנת הפרפרים (ראה "סקרים ודוחות").

קישורים:
* אפליקציית "סקר פרפרים" להורדה בחנות גוגל
* סקרים ודוחות

קבוצת 'תכנית לאומית לניטור פרפרים' בפייסבוק


מידע על תכנית הניטור ותרומותיה כ"מדע אזרחי/קהילתי", הדרכה וסיוע בכלי ניטור ותיעוד ועל האפליקציות והיישומים התומכים בפעילות קהל וקהילות מנטרי הפרפרים.

קהילות מנטרי-פרפרים בארץ


החל מ-2015 פועלת תוכנית הניטור במתווה חדש של גיוס , הקמה, הכשרה ותמיכה בקהילות –ניטור המעוניינות לקדם ערכי שמירת טבע, חינוך ומעורבות סביבתית חברתית באמצעות ניטור הפרפרים.
מתווה גיוס המתנדבים על פי "מודל הקהילות" נועד לאפשר הגדלה והרחבה של מערך הניטור תוך יצירה במקביל של תשתית מימון תומכת. המימון – ל"השתתפות בהוצאות" מגיע מרשויות כגון מועצות עירוניות, אזוריות וערים שבהם פועלות קהילות של חובבי טבע השואפים לפעילות למען הגנה על המגוון הביולוגי בסביבתם.
קהילות ניטור-פרפרים חדשות מצטרפות כל העת וכוללות כיום את:
קהילות: מגידו, מודיעין, חדרה, עמק המעיינות, קריית אונו, אגמון החולה, גזר, גליל מערבי, ירושלים, שומרון, עמק יזרעאל, הר הנגב, מושבות הברון


כיצד מכשירים קהילת ניטור ומה מקבלת כל קהילה:
בשלב ההקמה, נערכת סדנת הדרכה והכשרה ע"י מומחי פרפרים הכוללת ניטור מודרך במסלול בשדה וכוללת לימוד שיטות זיהוי, שיטת הניטור ורישום נתוני התצפיות לפורטל.
* לכל קהילה ממונה רכז/ת המקיים קשר קבוע עם חברי הקהילה
* לאורך כל השנה נתמכים חברי קהילת הניטור ע"י מומחי פרפרים חברי תכנית הניטור
* משתתפים בסיורים מקצועיים הנערכים ע"י מטעם תכנית הניטור ואגודת חובבי הפרפרים

Top