ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½:    גבולות התפוצה

מפת מעטפת גבולות התפוצה המבוססת על תצפיות מדווחות נועדה לסייע בזיהוי מינים בהתחשב בתפוצתם בחבלי הארץ השונים ואין לראות בה מפת-תפוצה מאושרת ומדוייקת של המין. Convex Hull חישוב המעטפת נעשה על פי אלגוריתם
@ ישראל פאר- GlueCAD - Biodiversity IT