סקרי כחליל הגליל


כחליל הגליל הוא מין במוגן ונדיר בעל תפוצה מקוטעת, וצפון השרון (אזור נחל אלכסנדר עד קיסריה) מהווה את הגבול הדרומי של תפוצתו העולמית. נוכח תכניות בניה המאיימות על בית גידולו בצפון השרון, נערך סקר לאומדן מגמות מצב אוכלוסיות הפרפר, זו השנה הרביעית (2006, 2007, 2017 ו-2018). הסקרים עבור ובמימון "רשות הטבע והגנים" נעשו ביוזמת אגודת חובבי הפרפרים ובסיוע "החברה להגנת הטבע" ונוהלו ע"י ישראל פאר – מנהל מערכות המידע של ה'תכנית לאומית לניטור פרפרים' בהנחייתו של ד"ר גיא פאר מדען תכנית הניטור. השתתפו בהם עשרות מתנדבים, מקהילות מנטרי הפרפרים בארץ, חוגי סיור ובתי ספר בארץ .

על הפרפר שכונת הפרפרים קריאה למתנדבים - 2018

דוח סקר - 2020

סקרים מאז 2017 מצביעים על תהליך התמעטות חריפה של המין מן השרון עקב תהליכי בנייה שאף מתגברים.
אוכלוסיית הדגל בשכונת חפצי-בה עומדת על סף הכחדה מקומית. אוכלוסיות שעדיין שרדו בסביבת קיסריה ואור עקיבא מאוימות על ידי תכניות פיתוח אזורי.

דוח סקר - 2019

המין הזה מיוחד בהיותו תלוי באופן מוחלט בנמלים וזקוק לתמהיל מורכב של בתי גידול: צמחי צוף נמוכים עבור הבוגרים ושיחים בהם נמצאים קיני נמלים של מיני לבובית עבור הזחלים.
מטרת הסקר בשנה זו היא לבחון האם אוכלוסיות הפרפר בשרון ממשיכות להתמעט, כפי שהסיקו סקרים קודמים.

דוח סקר - 2018

תוצאות הסקרים מצביעות גם על צורך דחוף לבצע התאמות ושינויים של תכניות הבנייה סביב שכונת חפצי-בה, באופן שיאפשר לשפר את הממשק עם בית הגידול מבלי בהכרח להקטין את היקף הבנייה.

דוח סקר - 2017

הסקרים מצביעים על ירידה חריפה בגודל האוכלוסייה בכל צפון השרון (אובדן של למעלה ממחצית האוכלוסייה וככל הנראה אובדן המתקרב ל-90% ויותר) בשנים 2017-2018 לעומת 2006-2007, עם חשש כבד להכחדת אוכלוסיות משנה אפילו בשטחים מוגנים כגון פארק השרון ונחל אלכסנדר.

סקרי פרפרים כאבן בוחן של מצב הטבע


מחקרים על תגובת חברת הפרפרים להפרעות טבע ושינויים, כגון שריפה, זיהום, רעייה, ריסוס, בנייה

סקר צמריר הקדד - 2020

כחליל נדיר וחשוב בהיותו ביואינדיקטור מצויין למצבן של בתות עשבוניות ומצבן של דבורי הבר.
סקר זה הוא הגדול ביותר בהיקפו, חרף מגיפת הקורונה, ונדרש עקב התמעטות מדאיגה של אוכלוסיותיו בישראל שנלמדה מסקר קודם.
צילום: ישראל פאר

סקר צמריר הקדד - 2019

מידי שנה בחודש פברואר עוקבים חובבי הפרפרים אחר הופעת הפרפר הנדיר כדי לקבל תמונה רחבה ונאמנה על המצב והתפוצה של הפרפרים בבתי הגידול של שיחי קדד גדול פרי (הפונדקאי).

צילום: ישראל פאר

סקר צמריר הקדד-2018, דוח ראשוני

סקר כחליל הקדד נערך השנה במתכונת מצומצמת בשל ההופעה המוקדמת של הפרפר ועקב תהליכי ההתארגנות
של "אגודת חובבי הפרפרים" להרחבה והעמקת פרויקט "תכנית לאומית לניטור הפרפרים" בזכות מענק כספי מבורך. צילום: ישראל פאר

סקר קרקשי הסנה - 2019

ריסוסי נחילי הארבה ב-2013 פגעו קשה באוכלוסיית קרקשי הסנה (כחליל הקרקש) שהינו מין מוגן ונדיר ועלה צורך באומדן מצבו ותפוצתו בנגב, זאת בדגש על מיפוי הצמח הפונדקאי שלו הקרקש הצהוב.
צילום: שלו ויסמן

סקר כחליל ערבתי - 2019

הכחליל הערבתי הוא מין נדיר ביותר בישראל אך איננו מוגן. בהיעדר תיעוד וידע על הפרפר הסקר נועד להעמיק את הידע ולאמוד את מצבו במספר אתרים בנגב בהם נצפה קדד משולחף, הפונדקאי שלו.
צילום: ירון משען

סקר כתמית הדרדר - 2019

מין נדיר ומוגן אשר תפוצתו בארץ מוגבלת לגליל העליון המזרחי ולמדבר שומרון בלבד, גבול תפוצתו העולמי הדרומי צילום: טליה אורון

סקר פרפרים ביהודייה

אביב 2016 , סקר פרפרים בשמורת יהודייה ברמת הגולן עבור רט"ג לאפיון חברת הפרפרים בבית גידול עם וללא רעייה. (כחליל מנומר צילום: עידו שקד).

סקר מורדות הרי נפתלי

סקר מורדות נפתלי החל בשנת 2017 על מנת לבחון את ההשפעות של הפסקת משטר רעייה ארוך-טווח, על חברת הפרפרים. (כתום כנף צהוב, ירון משען )

חברת הפרפרים בנטף

דוח סקר השפעת השריפה באזור הכפירה (נטף) על הרכב חברת הפרפרים, ספטמבר 2018 נסמך על היות הפרפרים סמן אקולוגי חשוב, כי הם רגישים ומגיבים מהר לשינויים בתנאי הסביבה בגלל תלותם המיוחדת בעולם הצומח.

פרסומים


צוות הניהול

ניהול קהילות, מערכות מידע, מחקר, תקציב ולוגיסטיקה


חברי הצוות נמנים נמנים עם צוות ועדת ההיגוי של מייזם תכנית הניטור הכולל את
פרופ' תמר דיין – אוניברסיטת תל-אביב , מנהלת מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ואת
ד"ר איתי רנן – מנהל המאר"ג - התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע

דובי בנימיני


חוקר פרפרים
יו"ר אגודת חובבי הפרפרים בישראל
בית אריה

ד"ר גיא פאר


מנחה מדעי של תכנית הניטור
מכון iDiv ו-UFZ , לייפציג גרמניה
Guy.peer@idiv.de

ישראל פאר


מנהל מערכות המידע של תכנית הניטור
מנכ"ל גלוקאד-מערכות מידע למגוון הביולוגי
israel@gluecad.com

טל מלוכנא


רכזת מתנדבים וקהילות ארצית
bmsisrael@gmail.com

ד"ר רחלי שווארץ-צחור


פעילה מרכזית

ד"ר אור קומאי


חוקר, אקולוג נתונים המאר"ג
מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

לאה בנימיני


מנהלת תקציב התכנית
בית אריה

פרטי קישור